Klienti

AK Dom s.r.o
Bencont investments,s.r.o.
CBS Paris, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Delta E.S., a.s.
DOAS, a.s.
Doprastav a.s.
J&T, a.s.
Jadrove elektrarne Mochovce, a.s.
Kmart Praha, a.s.
Lipový park, s.r.o
Magistrát hl. m. Bratislavy
Metrostav Slovensko, a.s.
Ministerstvo kultúry SR
Národná diaľničná spoločnoť, a.s.
Národné tenisové centrum
SKI Jasná, a.s.
Slávia Agrofert a.s.
Slovenská poisťonňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenský tenisový zväz
Tchnopol, a.s.
TM Bratislava, a.s.
Transkontakt s.r.o
Treos, s.r.o.
Ústredné daňové riaditeľstvo
Vodostav, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
2JTI, s.r.o